top of page

Bedriftsmassasje – lønnsom behandling

 

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på arbeidsplassen.

Massasjeterapi kan bidra til redusert sykefravær!

 

glad forretnings

Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.

REDUSER SYKEFRAVÆRET

En dags sykefravær koster 2900,-


Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk

Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Siden bedriftmassasje kan redusere sykefraværet er det viktig for bedriften å se på hvilke mulgheter de har til å etablere dette tilbudet for sine ansatte.

Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner. Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. (Kilde: dr.med. E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012).

massasje
Hodemassasje

Fokus på bedre helse og trivsel

 

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær.
Ved å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, vil muskel- og skjelettlidelsene i bedriften reduseres.
Det er lønnsomt å redusere sykefravær med bedriftsmassasje.
Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus på god helse og velvære.

Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje, og det er ingen tvil om at arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere.

Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå og færre spenninger i musklaturen.

Nakkemassasje

Bedriften
Spanderer

Behandleren kommer til bedriften i arbeidstiden.

Bedriften spanderer behandlingen på sine ansatte.

50/50

Behandleren kommer til bedriften i arbeidstiden.

Bedriften spanderer deler av behandlingen for de ansatte.

Resten betaler de ansatte

Behandling i arbeidstiden

Behandleren kommer til bedriften i arbeidstiden.

Bedriften lar de ansatte gå i behandling i arbeidstiden.

De ansatte betaler for sin behandling

Rabatt

De ansatte kommer til behandlingstedet til rabatterte priser

bottom of page