Migrene: Årsak, Symptomer og Behandling

Migrene kommer i hovedsak som anfall og varer i 3-72 timer. Det er 2 hovedtyper: Med og uten Aura(Forvarsel som regel i form av synsforstyrrelse). Hodepinen er ofte intens og bankende og gjerne lokalisert til en hodehalvdel, hvilken side som rammes kan variere fra anfall til anfall. Mange har anfall som er ledsaget av kvalme, oppkast, lyd- og lysskyhet. Anfallene varierer veldig i lengde (timer til døgn) og hyppighet (sporadiske til flere ganger pr uke). Etter et anfall kan enkelte føle seg utslitt og ha muskelverk. Årsak: Årsakene er ikke kjent i detalj. Tidligere trodde man at det skyldes sammentrekninger med påfølgene utvidelser av pulsårer i og rundt hjernen, men i dag er man usikker på det. Det kan også tyde på at det er en sykdom i hjerne, og sannsynligvis er det en kombinasjon av disse faktorene. Arv kan spille en rolle og flere faktorer kan utløse anfall:

- mat og drikke - Søvnmangel - Stress og Menstruasjon Spenningshodepine kan også trigge migrene og her kan muskelterapeutisk behandling være effektivt. Symptomer: Hodepineanfall som varer mellom 4- 72 timer, med eller uiten aura. Store smerter hvor smerten kan skifte side fra gang til gang eller i løpet av et anfall. Kvalme, lys og/eller lydskyhet. Smertene forhindrer daglige gjøremål. Fysisk aktivitet kan gjøre smertene verre. Behandling: - Vanlige smertestillende medikamenter - Anfallskuperende migrenemidler - Profylaktisk behandling - Redusere utløsende faktorer: Søvnmangel, stress, alkohol

Jeg som muskelterapeut kan ikke behandle selve migrenen, men behandler de tilfellene som utløses av spenningshodepine. Massasje og triggerpunktbehandling nyttes ved sekundære plager som stivhet i nakke og brystrygg. Behandlingen vil da foregå når klienten er i en god periode uten migreneanfall. Kilde: Kompendiet om Klinisk massasjeterapi- Institutt for helhetsmedisin Christoffer

  • Instagram App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
Featured Posts